PO POLSKU

Universum_Flammarion_Holzschnitt_Paris_1888Wszystko co dziś wiemy, musieliśmy “zobaczyć”, albo zmysłem wzroku, albo okiem umysłu. Zgodnie z tą intuicją Starożytni Grecy nadali podwójne znaczenie słowu ‘oida’. Znaczyło zarówno “ja widziałem”, jak i “ja wiem”. Stąd właśnie słowo “idea” oznacza “wgląd”.


Dr Grzegorz Lewicki – teoretyk cywilizacji, konsultant ds. prognostyki dla sektora publicznego i prywatnego (w tym Big Four), analityk spraw zagranicznych, autor wykładów TEDx, publicysta. Doktor filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent m.in. London School of Economics i Maastricht University. Autor raportów na zlecenie Komisji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz międzynarodowych firm doradczych. Obecnie współpracuje m.in Polskim Instytutem Ekonomicznym (Warszawa) i Akademią Sztuki Wojennej (Warszawa). Prowadzi też badania naukowe związane z ewolucją złożoności społeczno-politycznej i empirycznym podejściem do pojęcia „cywilizacji”. W 2008 obserwator na Komisji Rozwoju Społecznego ONZ w Nowym Jorku. Autor kilkuset publikacji prasowych na tematy naukowo-technologiczne i międzynarodowe w mediach polskich i zagranicznych. Autor i redaktor książek, m.in. „Nadchodzi nowy proletariat!” (2012), “Miasta w nowym średniowieczu” (2016), Indeks Mocy Państw (2018), a także autor publikacji akademickich i esejów, m.in. w magazynie Pressje. Jego eseje były tłumaczone na 6 języków. Kontakt: www.greglewicki.com.

Odnośniki do publikacji w języku polskim poniżej (lista nie obejmuje publikacji w innych językach).  //aktualizacja spisu: 20.11.2020)

* * *

SOCIAL MEDIA: Twitter | Facebook

* * *

WYBRANE WYWIADY RADIOWE:

WYWIADY W INNYCH MEDIACH

WYBRANE PUBLIKACJE W PRASIE:

Dziennik “Gazeta Wyborcza”, m.in.

Dziennik “Rzeczpospolita”, m.in.

Dziennik Gazeta Prawna, m. in.

200+ publikacji w tygodniku WPROST (2011-2016), m.in.:

WYBRANE PUBLIKACJE W MEDIACH INTERNETOWYCH

WYBRANE PUBLIKACJE W MAGAZYNACH

WYBRANE RAPORTY:

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE:

Indeks mocy państw, Instytut In.Europa, 2017 i 2018 [Przeczytaj edycję 2017]  | [Przeczytaj edycję 2018]|  RECENZJA na Forbes.pl]

Indeks Mocy Państw to pierwszy indeks mocy na świecie, który mierzy i porównuje potęgę 168 państw świata w oparciu o zarówno siłę twardą, jak i miękką. Bierze po uwagę siedem czynników mocy: wojsko, gospodarka, kultura, dyplomacja, zasoby ludzkie, zasoby naturalne, rozciągłość geograficzna. Raport dołączony do indeksu co rok analizuje zmieniającą się sytuację na świecie, opisując zmiany w mocy poszczególnych krajów oraz ich możliwe konsekwencje. Począwszy od edycji 2018 Indeks umożliwia porównywanie mocy państw online dzięki “Porównywarce mocy”. Edycja 2017 wyszła w języku polskim i angielski, natomiast edycja 2018 w języku polskim [przeczytaj recenzję na forbes.pl]

Nadchodzi nowy proletariat: cywilizacja helleńska a zachodnia według Arnolda Toynbeego, Ośrodek Myśli Politycznej 2012. [KUP KSIĄŻKĘ |  [RECENZJA w dzienniku “Rzeczpospolita“]

Książka rewitalizuje wybrane pojęcia Arnolda Toynbeego, brytyjskiego teoretyka cywilizacji. Opisuje i krytykuje jego teorię wzrostu i upadku cywilizacji oraz ewolucji religii opartą o historię starożytnej Grecji i Rzymu. Następnie nakłada aspekty teorii do wygenerowania wglądu w sprawy współczesnej Unii Europejskiej. Według autora nie-marksowski termin “proletariat” używany przez Toynbeego to niezmiernie użyteczna kategoria socjologiczna do opisu wykluczenia psychincznego użych grup społecznych w obecnej Europie. Na końcu książki autor tworzy teoretyczny model interakcji systemów wierzeń (chrześcijaństwo-islam-areligia (ateizm) i stosuje język teorii gier do przewidywania trendów cywilizacyjnych w Europie [przeczytaj recenzję]

miasta-w-nowym-sredniowieczu-okladkaMiasta w nowym średniowieczu (red.) (także: Cities in the neomedieval era), IMPART, Wrocław 2016. [ściągnij PDF z wersją polską] [mirror]

“Miasta w nowym średniowieczu” to dwujęzyzyczna (wydana także po angielsku antologia ptonostyczna pod moją readakcją, która stanowi pierwszą istniejącą próbę zintegrowania tzw. teorii nowego średniowiecza w całościową teorię globalizacji. Proponowany w tomie mnie “neomediewalizm integralny” używa analogii do makrostruktur i procesów obecnych w Wiekach Średnich, dzięki czemu tworzy pragmatyczne narzędzie analityczne obecnych przemian cywilizacyjnych. Bazę dla rozważań stanowi zestawienie teorii neomediewalnej w stosunkach międzynarodowych (Hedley Bull) i porownawcze zestawienie jej z intuicjami innych autorów (m.n. Umberto Eco, S.G. Nichols, Jan Zielonka). Teza główna książki jest następująca: zjawiska przypominające te średniowieczne dostrzegali dotąd myśliciele z różnych dyscyplin naukowych. Jednak nikt dotąd nie porównał i nie ocenił krytycznie twierdzeń. Tymczasem neomediewalizm to dobre narzedzie analityczne. Jego użyteczność ilustruje pięć obszernych esejów, które stosują zasady analizy neomediewalnej do różnych globalnych trendów.  Autorami tekstów są prof. Piotr Kłodkowski (kultura, tożsamość, prawo), prof. Kees Terlouw (urbanizm), Paweł Musiałek (stosunki międzynarodowe), dr Michał Zabdyr-Jamróz (socjologia miasta), Jarosław Włodarczyk oraz ja (teoria mediów i informacji).
Książka zostala napisana dla Miasto Przyszłości/Laboratorium Wrocław w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

PUBLIKACJE W MAGAZYNIE PRESSJE

WYBRANE PUBLIKACJE AKADEMICKIE

Data aktualizacji: 20.11.2020